Piotr Mleczko - Tłumaczenia

Piotr Mleczko

Język angielski
Prawo i ubezpieczenia

Weryfikacja tłumaczeń i redakcja/korekta tekstów

sporządzonych w języku angielskim, w tym redakcja przypisów, źródeł oraz dopasowanie tekstu do stylebooków wydawcy, m.in.