Pietrzak

Pietrzak

Pietrzak Angielska wersja newsów na stronie kancelarii Pietrzak, Sidor & Wspólnicy Zobacz projekt...
Strasbourg a new destination

Strasbourg a new destination

Strasbourg a new destination Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych – Raport – Polska, tłumaczenie na jęz. polski artykułu autorstwa Dr Dorris de Vocht z Uniwersytetu w Maastricht, opublikowanego jako część raportu Effective...
Prawo przed sądem

Prawo przed sądem

Prawo przed sądem Prawo przed sądem – tłumaczenie na język polski monografii Laws before Courts autorstwa Prof. Wojciecha Sadurskiego, która ukazała się w 2008 r. nakładem Wydawnictwa Sejmowego....
Model dopuszczalnej ingerencji

Model dopuszczalnej ingerencji

Model dopuszczalnej ingerencji  Opracowanie angielskiego tekstu raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka A judgment in Strasbourg is not the end! na temat wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Zobacz projekt...
A judgment in Strasbourg

A judgment in Strasbourg

A judgment in Strasbourg Tłumaczenia materiałów związanych z projektem Access to data protection remedies in EU Member States, realizowanego przez Agencję Praw Podstawowych (FRA). W treści raportu FRA podsumowującego projekt znalazły się...