Piotr Mleczko - Tłumaczenia

Piotr Mleczko

Język angielski
Prawo i ubezpieczenia
Prawo przed sądem

Prawo przed sądem (Laws before Courts), the English into Polish translation of a book by Prof. Wojciech Sadurski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.