Model dopuszczalnej ingerencji

 Opracowanie angielskiego tekstu raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka A judgment in Strasbourg is not the end! na temat wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce.