Prawo przed sądem

Prawo przed sądem – tłumaczenie na język polski monografii Laws before Courts autorstwa Prof. Wojciecha Sadurskiego, która ukazała się w 2008 r. nakładem Wydawnictwa Sejmowego.