Strasbourg a new destination

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych – Raport – Polska, tłumaczenie na jęz. polski artykułu autorstwa Dr Dorris de Vocht z Uniwersytetu w Maastricht, opublikowanego jako część raportu Effective Criminal Defence in Europe.