Prosecuting international crimes

Admissibility of Illegally Obtained Evidence in Proceedings before International Criminal Courts opublikowanego jako część pracy zbiorowej Tłumaczenie na język angielski artykułu Dr. Wojciecha Jasińskiego pod tytułem Prosecuting International Crimes: A Multidisciplinary Approach pod redakcją dr. hab. Bartłomieja Krzana (Wyd. Brill, 2008).