Opinia przyjaciela sądu

Tłumaczenie na język polski opinii przyjaciela sądu złożonej w Trybunale Konstytucyjnym przez brytyjską organizację pozarządową Article 19 w głośnej sprawie skargi konstytucyjnej wniesionej przez piosenkarkę Dorotę Rabczewską.