A judgment in Strasbourg

Tłumaczenia materiałów związanych z projektem Access to data protection remedies in EU Member States, realizowanego przez Agencję Praw Podstawowych (FRA). W treści raportu FRA podsumowującego projekt znalazły się moje tłumaczenia wypowiedzi jego polskich uczestników.